ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
คณะอนุกรรมการฯ กปน. ลงนามประกาศเจตนารมณ์ "กปน.โปร่งใส ด้วยหัวใจธรรมาภิบาล"

วันที่ 10 มี.ค. 2560

           ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม การประปานครหลวง (กปน.) และคณะอนุกรรมการฯ ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้สโลแกน "กปน.โปร่งใส ด้วยหัวใจธรรมาภิบาล" โดยในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคมนี้ จะมีการประชุมสภาธรรมาภิบาล กปน. นัดแรก ทั้งนี้ คณะอนุกรรมฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. ที่ได้รับรางวัล ยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559 จาก ป.ป.ช.
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125