ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. มอบเงินสนับสนุนสมาคมโบว์ลิ่ง 2 ล้านบาท ต่อเนื่องปีที่ 11

วันที่ 7 มี.ค. 2560

          วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องปิยราษฏร์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ในโครงการสนับสนุนการพัฒนากีฬา "โครงการ 1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ” โดย กปน. ให้การสนับสนุนสมาคมฯ มาตั้งแต่ปี 2549 (ครั้งละ 4 ปี) และการสนับสนุนครั้งนี้มีระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560-2563 เป็นเงินปีละ 2 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนากีฬาโบว์ลิ่งของประเทศไทย ยกระดับมาตรฐาน ไปสู่สากล เพิ่มโอกาสให้เยาวชนไทยได้ฝึกซ้อมและพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง พร้อมเพิ่มพูนประสบการณ์จากการแข่งขันในระดับชาติและระดับสากล โดยมี นายสมพันธ์ จารุมิลินท นายกสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ
          นายธนศักดิ์ กล่าวว่า กปน. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกด้าน และเนื่องในโอกาสที่ กปน. จะครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นี้ หนึ่งในกิจกรรมส่งมอบความสุขสู่ประชาชน คือ การเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ซึ่ง กปน. ได้ให้การสนับสนุนสมาคมฯ เป็นปีที่ 11 แล้ว และหวังว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการกีฬาโบว์ลิ่งในประเทศไทยให้นักกีฬาได้พัฒนาทักษะ ความชำนาญ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันบนเวทีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125