ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปน. รับรางวัลชนะเลิศในงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 5

วันที่ 2 มี.ค. 2560

          เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน กปน. รับรางวัลชนะเลิศ Single Fund กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดเล็กกว่า 20,000 ล้านบาท เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในงาน "วันประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559” โดยมี นายสมบูรณ์ นันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการ กปน. คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมงาน ซึ่งรางวัลนี้มอบให้แก่กองทุนฯ ที่มีค่านิยมด้านธรรมาภิบาลในการบริหารกองทุนฯ ตลอดจนมีมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนในการควบคุมและตรวจสอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับสมาชิก ตลอดจนมีรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดี และส่งเสริมบทบาทของทุกฝ่ายผ่านกระบวนการให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ในการนี้ ผู้ว่าการฯ ได้กล่าวขอบคุณ พร้อมกล่าวถึงหลักการบริหารกองทุนฯ ของ กปน. จนประสบความสำเร็จในครั้งนี้
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125