ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กิจกรรมจิตอาสา กปน. “โครงการเดินตามพ่อ กปน. เพื่อคนต้นน้ำ” ครั้งที่ 4

วันที่ 27 ก.พ. 2560

          เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กปน. มอบทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 5 ชุด รองเท้าและถุงเท้านักเรียน จำนวน 250 คู่ ให้กับนายนิล โชคสงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดินแดง ตามกิจกรรมจิตอาสา กปน. "โครงการเดินตามพ่อ กปน. เพื่อคนต้นน้ำ" ครั้งที่ 4 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ด้วยการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดย กปน. ได้นำติวเตอร์จิตอาสาร่วมถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้กับน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้ว่าการ ฯ ได้ร่วมสนับสนุนรองเท้าและถุงเท้าจำนวน 100 คู่ ให้กับนักเรียนด้วย
          นอกจากนี้ ว่าที่ร้อยตรี ชัยยุทธ หอมวงศ์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน. ร่วมมอบกล้องจุลทรรศน์ พร้อมปรับปรุงสนามบาสเกตบอลให้กับโรงเรียนด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125