ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
ผู้ว่าการ กปน. ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำแม่กลอง

วันที่ 27 ก.พ. 2560

          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วย นายคงเกียรติ เจริญบุญวรรณ รองผู้ว่าการ กปน. ผู้บริหารและพนักงาน ฝนส. ตรวจเยี่ยมและรับฟังสถานการณ์น้ำในเขื่อนศรีนครินทร์ และสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง โดยมี นายชัยวัฒน์ มานะพันธ์พงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-บริหาร เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้การต้อนรับ โดยในปีนี้ สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำ แม่กลองอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีปริมาณเพียงพอสำหรับจัดสรรให้ทุกภาคส่วนได้ตลอดทั้งปี
          และในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี ผู้ว่าการ กปน. และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและรับฟังสถานการณ์น้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ และสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง โดยมี นายสม ขุมโมกข์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนวชิราลงกรณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้การต้อนรับ โดยปัจจุบัน เขื่อนวชิราลงกรณมีปริมาณน้ำใช้การได้ 2,123.78 ล้าน ลบ.ม. (36%) ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันประมาณ 400 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งสามารถบริหารจัดการตามแผนที่เคยดำเนินการเมื่อปี 2559 ได้โดยไม่ประสบปัญหา แต่ทุกภาคส่วนยังคงต้องร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดต่อไปเพื่อให้สามารถจัดสรรการใช้น้ำอย่างเพียงพอในระยะยาว
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125