ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. ต้อนรับวิทยาลัยการทัพบก ศึกษาการบริหารองค์กร

วันที่ 21 ก.พ. 2560

          เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยการทัพบก เข้าเยี่ยมชมงาน กปน. โดยมี พล.ต.สมบูรณ์ ดีรอด ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 149 คน เข้ารับฟังยุทธศาสตร์การดำเนินงาน กปน. ด้วยหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการด้านการผลิตและจ่ายน้ำประปา แผนน้ำประปลอดภัย (Water Safety Plans) รวมถึงเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำบางเขนอีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125