ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. ร่วมสร้างฝายกักเก็กน้ำเพื่อป่าชุมชน เชียงดาว

วันที่ 21 ก.พ. 2560

          เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม และคณะผู้บริหาร กปน. ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดยการสร้างฝายชะลอน้ำกับคณะจิตอาสา กปน. และชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อรักษาความชุ่มชื้นและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ป่าชุมชน โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง พร้อมทั้งฝากข้อแนะนำให้ทุกคนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า นอกจากนี้ ผู้ว่าการ กปน. ยังได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 5,000 บาท เพื่อการบริหารจัดการรักษาพื้นที่ป่าชุมชน โดยมี นายประจักษ์ บุญเรือง รองนายก อบต. เชียงดาว เป็นผู้รับมอบ
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125