ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
ผู้ว่าการ กปน. ติดตามผลการดำเนินงาน กปน.รักษ์ป่าต้นน้ำ ณ รร.บ้านรินหลวง

วันที่ 21 ก.พ. 2560

          เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านรินหลวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม และคณะผู้บริหาร กปน. ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานโครงการ "กปน.รักษ์ป่าต้นน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ซึ่ง กปน. ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 โดยมี ดร.วิภาดา วิระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรินหลวง ให้การต้อนรับ โดยคณะผู้บริหารได้เยี่ยมชมระบบประปาโรงเรียน คันดินป้องกันน้ำท่วม ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร อาคารวัฒนธรรม และอาคารรักษ์ป่าต้นน้ำ ซึ่งคณะจิตอาสา กปน. และชาวบ้านในชุมชนร่วมกันพัฒนาเพื่อให้ครูและนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และนำไปสู่ความร่วมมือกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ปิงอย่างยั่งยืนมาตลอด 5 ปี ทั้งนี้ ผวก.ได้มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนจำนวน 5,000 บาท เพื่อการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน เสริมสร้างการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนอีกด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125