ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. มอบเครื่องสีข้าวให้ชาวนาลุ่มน้ำเจ้าพระยา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9

วันที่ 17 ก.พ. 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.15 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) ถนนประชาชื่น นายนรภัทร ปลอดทอง ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย (ด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ) เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนในโครงการ "เครื่องสีข้าวเพื่อชาวนา” จำนวน 21 เครื่อง มูลค่ารวม 1,050,000 บาท ให้กับตัวแทนชาวนาในวิสาหกิจชุมชนที่ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ลพบุรี และ แพร่ โดยมี นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. คณะผู้บริหาร กปน. และตัวแทนชาวนาฯ กว่า 150 คน ร่วมในพิธี

นายธนศักดิ์ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดพร้อมกัน และโรงสีข้าวรับซื้อข้าวในราคาต่ำกว่าต้นทุน ส่งผลให้ชาวนาได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดทุนอย่างหนัก และต้องหาโรงสีเล็กสีข้าวเพื่อนำไปจำหน่ายด้วยตนเอง เป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ผ่านมาภาครัฐและภาคเอกชนหลายฝ่าย ได้ให้ความช่วยเหลือชาวนา รวมทั้ง กปน. ที่ได้เปิดพื้นที่ให้ชาวนานำข้าวมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ตลอดจนอุดหนุนข้าวเพื่อแจกให้ผู้ใช้น้ำ ณ สำนักงานประปาสาขา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 102 ปี การประปาไทย และมอบเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งสิ้น 26 ตัน ซึ่งช่วยแก้ปัญหาวิกฤติราคาข้าวตกต่ำให้กับชาวนาได้ในระดับหนึ่ง

นายธนศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปน. ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการ "เครื่องสีข้าวเพื่อชาวนา” เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ด้วยการมอบเครื่องสีข้าวให้ชาวนานำข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวแล้วมาสีได้เอง และนำมาขายให้ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยชาวนาไทยมาโดยตลอด รวมทั้งสนองตอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวของรัฐบาล ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือชาวนาแบบยั่งยืน เพื่อให้สามารถพึ่งพาและยืนหยัดได้ด้วยตนเอง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125