ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. จับมือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นนทบุรี ทุ่ม 98 ล้าน ขยายเขตบริการต่อเนื่อง ให้ทุกครัวเรือนมีน้ำประปาใช้

วันที่ 15 ก.พ. 2560


          วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) ถนนประชาชื่น นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. พร้อมด้วย นายกฤตพัส อัจฉริยะประสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.) และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จังหวัดนนทบุรี 12 อบต. และ 2 เทศบาลตำบล (ทต.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการขยายเขตบริการน้ำประปาให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมืองในจังหวัดนนทบุรี
          นายธนศักดิ์ กล่าวว่า กปน. ได้ลงนามความร่วมมือกับจังหวัดนนทบุรี ในการขยายเขตพื้นที่บริการน้ำประปา ตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ และสามารถจ่ายน้ำให้ประชาชนได้ใช้แล้ว รวมเป็นระยะทางประมาณ 221 กิโลเมตร ครอบคลุมผู้ใช้น้ำ 3,789 ครัวเรือน ด้วยงบประมาณรวม 281.56 ล้านบาท ส่วนโครงการฯ ปี 2560 ที่ได้ร่วมกันลงนามฯ จะดำเนินการวางท่อจ่ายน้ำเพิ่มขึ้นอีก รวมระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร ภายในงบประมาณ 98.68 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชน 980 ครัวเรือน ได้มีน้ำประปาที่สะอาดใช้ โดย อบจ.นนทบุรี จะร่วมกับ 12 อบต. และ 2 ทต. ได้แก่ อบต.ขุนศรี อบต.คลองขวาง อบต.คลองข่อย อบต.ทวีวัฒนา อบต.ไทรน้อย อบต.ไทรใหญ่ อบต.บางบัวทอง อบต.ราษฎร์นิยม อบต.ละหาร อบต.บางคูรัด อบต.บางแม่นาง อบต.บ้านใหม่ ทต.ไทรน้อย และ ทต.บางใหญ่ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมกัน 50 % และ กปน.ร่วมสมทบค่าใช้จ่ายอีก 50 % ในการวางท่อ เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่รับผิดชอบของ กปน. มีโอกาสเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาด อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนนทบุรีให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐอีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125