ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างตรวจคุณภาพน้ำ หลอกขายเครื่องกรองน้ำ

วันที่ 10 ก.พ. 2560

           กปน. เตือนผู้ใช้น้ำอย่าหลงเชื่อบุคคลแอบอ้างเป็นนักวิทย์ หลอกขายเครื่องกรองน้ำ ย้ำให้ประชาชนมั่นใจ กปน. ใส่ใจในทุกกระบวนการ ผลิตน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน  ย้ำหากพบว่ามีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ กปน. โทรแจ้ง ศูนย์บริการประชาชน  โทร. 1125 ได้ทันที
 
           นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดี แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ กปน. ขอตรวจคุณภาพน้ำภายในบ้าน แล้วแจ้งว่าน้ำไม่ได้คุณภาพ แล้วหลอกขายเครื่องกรองน้ำ ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่ได้เป็นจริงแต่อย่างใด กปน. มีการควบคุมคุณภาพน้ำประปาทุกขั้นตอนตั้งแต่โรงงานผลิตน้ำจนถึงบ้านผู้ใช้น้ำ และมีการตรวจคุณภาพน้ำโดยนักวิทยาศาสตร์ กปน. และหน่วยงานกลาง ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าทุกพื้นที่มีคุณภาพน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย สามารถดื่มได้ ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน และตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ได้นำแผนน้ำประปาปลอดภัย ขององค์การอนามัยโลก มาเป็นแกนกลางในการควบคุมคุณภาพน้ำประปาอย่างเข้มงวด จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการให้บริการของ กปน.

           นางสาวสุวรา กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ใช้น้ำสามารถขอดูบัตรประจำตัวพนักงานก่อนอนุญาตให้เข้าเก็บตัวอย่างน้ำ หากพบบุคคลแอบอ้าง และมุ่งหวังบิดเบือนข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้ซื้อผลิตภัณฑ์ ขอให้ผู้ใช้น้ำอย่าหลงเชื่อ และแจ้งข้อมูลได้ที่ สำนักงานประปาสาขาใกล้บ้าน ทั้ง 18 แห่ง หรือ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125