ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
ผู้ว่าการ กปน. รับรางวัลบุคคลซื่อสัตย์สุจริต 59 จาก ป.ป.ช.

วันที่ 7 ก.พ. 2560

            เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. จ.นนทบุรี นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) รับรางวัลยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559 จาก พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในงานพิธีมอบรางวัลด้านการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต : Zero Tolerance & Clean Thailand”
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125