ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน.จัดกิจกรรมแคมป์รักษ์น้ำ ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 31 ม.ค. 2560

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม แคมป์รักษ์น้ำ ครั้งที่ 1/2560 รวมทั้งมอบทุนอาหารกลางวันและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมทั้ง 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี โรงเรียนตลาดบางคูลัด โรงเรียนวัดอเนกดิษฐาราม และโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก โดยมี นายนภเดช เกลียวศิริกุล ปลัดอาวุโสอำเภอบางใหญ่ และ นางสาวญาณิพัชญ์ ศรีโคตร ปลัดอำเภอบางใหญ่ ให้เกียรติเข้าร่วมงานและขอบคุณ กปน. ที่จัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่มีความรู้เรื่องกระบวนการผลิตน้ำประปา การตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำคลอง การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125