ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. เปิดรับสมัครพนักงานใหม่

วันที่ 27 ม.ค. 2560
 
   ..... การประปานครหลวง (กปน.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ปีงบประมาณ 2560
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 7 ตำแหน่ง ได้แก่ วิศวกร นักบัญชี ผู้ตรวจสอบ
นักประชาสัมพันธ์ นักคอมพิวเตอร์ นิติกร และนักทรัพยากรบุคคล ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดที่ www.mwa.co.th  เปิดรับสมัครทาง Internet ผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ https://mwa.job.thai.com  ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามได้ที่ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น โทร. 0 2504 0123 ต่อ 2624, 1562, 1579, 1686 E-mail : recrusec@mwa.co.th  ....
 
 
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125