ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
ครบรอบ 50 ปี กปน. ส่งมอบความสุขสู่ผู้ใช้น้ำ

วันที่ 24 ม.ค. 2560

          เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการประปานครหลวง (กปน.) 16 สิงหาคม 2560 นับเป็นปีที่ 50 ที่ กปน. ยืนหยัดให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยตลอดทั้งปีนี้ กปน. จัดกิจกรรมส่งมอบความสุขผ่านงานสำคัญ 5 ด้าน ได้แก่

    • พัฒนาระบบผลิตและส่งน้ำ เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ตอบสนองความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
    • บริการที่เป็นเลิศ เพื่อยกระดับการให้บริการ สร้างความสะดวกและรวดเร็วแก่ประชาชน
    • สร้างนวัตกรรม ตอบโจทย์ผู้ใช้น้ำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรองรับความคาดหวังของผู้ใช้น้ำ 
    • งานเพื่อชุมชนและสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมสร้างการตระหนักรู้ในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และ
    • การสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม สู่สุขภาพพลานามัยที่ดี

          โดย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 กปน. จัดกิจกรรม Kick Off "50 ปีทองแห่งการบริการ สุขใจที่ได้ดูแลคุณ" เดินขบวนประชาสัมพันธ์กิจกรรมมอบความสุขในโอกาสครบรอบ 50 ปี กปน. ตามชุมชนต่าง ๆ ได้แก่ ซอยสามัคคี จ.นนทบุรี / ตลาดนัด มศว. ประสานมิตร / เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ / บิ๊กซี เทสโก้ โลตัส โฮมโปร สาขาสุขาภิบาล 3 มีนบุรี / เดอะมอลล์ท่าพระ / ตลาดบางบัวทอง วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) จ.นนทบุรี

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125