ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. ส่งรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอุทกภัยภาคใต้

วันที่ 24 ม.ค. 2560

          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และคณะผู้บริหาร ร่วมปล่อยรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ เพื่อนำไปผลิตน้ำประปา ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง และพื้นที่ใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 1 มีนาคม 2560
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125