ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางพื้นรามคำแหง บางพื้นที่ วันที่ 28 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 29 เมษายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. ตรวจเยี่ยมโครงการขยายเขตบริการในจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 18 ม.ค. 2560

           เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) คณะกรรมการ กปน. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผวก. พร้อมคณะผู้บริหาร กปน. และผู้แทน อบจ.สมุทรปราการ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจเยี่ยมงาน โครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมืองในจังหวัดสมุทรปราการ โดย กปน. กับ อบจ. สมุทรปราการ ได้ร่วมหารือและรับฟังปัญหาในแต่ละพื้นที่ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ สอดคล้องกับนโยบาย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ของกระทรวงมหาดไทย

            ในการนี้ ประธานกรรมการฯ และคณะ ได้ลงพื้นที่ดูงานวางท่อประปาในพื้นที่ อบต.คลองด่าน รวมทั้งสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งดื่มน้ำประปาจากก๊อก สร้างความมั่นใจในความสะอาดของน้ำประปา กปน. ด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125