ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. ส่งเสริมการเรียนรู้ต้อนรับ 16 โรงเรียนลุ่มน้ำแม่กลอง

วันที่ 18 ม.ค. 2560

      การประปานครหลวง (กปน.) เปิดโครงการ "ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนลุ่มน้ำแม่กลอง” ต้อนรับ คณะครู และนักเรียน จ.กาญจนบุรี กว่า 200 คน จาก 16 โรงเรียน พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดทำระบบประปาแก่โรงเรียน 4 แห่งจำนวนรวม 542,923 บาท จากนั้น นำนักเรียนศึกษาดูงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ถึงความสำคัญของธรรมชาติระบบนิเวศน์ แหล่งน้ำ และกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125