ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. เปิดอบรม "โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน" รุ่นที่ 25

วันที่ 18 ม.ค. 2560

นางสาวสุรีย์ ส.ศรีสุวรรณ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิด "โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน" รุ่นที่ 25 โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 38 คน เพื่อถ่ายทอดความรู้วิชาชีพช่างและการบำรุงรักษางานประปาเบื้องต้นให้กับประชาชน สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ตลอดจนนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือสังคมต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125