ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. เปิดรับสมัครโรงเรียน ร่วมประกวดโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รักษ์ทรัพยากรน้ำ”

วันที่ 11 ม.ค. 2560

          กปน. เปิดรับสมัครโรงเรียนในพื้นที่บริการ ร่วมโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รักษ์ทรัพยากรน้ำ” ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท  ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครที่นี่ >>> https://goo.gl/I8Mq9m      
           กปน. จัด โครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รักษ์ทรัพยากรน้ำ” เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในพื้นที่บริการของ กปน. มีการดำเนินกิจกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัดและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำของเยาวชน ปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและลดปริมาณการใช้น้ำอย่างยั่งยืน ตลอดจนช่วยประหยัดงบประมาณของรัฐในด้านค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน โดยโครงการฯ จะเป็นการเฟ้นหาโรงเรียนที่สร้างสรรค์แผนการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าไปปฏิบัติจริงในโรงเรียน เพื่อให้ปริมาณการใช้น้ำภายในโรงเรียนลดลง วัดผลได้จริง สามารถลดปริมาณการใช้น้ำลงได้มากที่สุด โดยวัดปริมาณการใช้น้ำ ระหว่างเดือน มิ.ย. – ก.ค. 59 เทียบกับ เดือน มิ.ย. – ก.ค. 60 ชิงทุนการศึกษารวมทั้งสิ้นกว่า 100,000 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1616 ในเวลาราชการ
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125