ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. เชิญชวนปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้

วันที่ 11 ม.ค. 2560

         การประปานครหลวง (กปน.) ขอเชิญชวนประชาชน พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน กปน. ร่วมบริจาคเงิน หรือสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดย

  • ประชาชนสามารถนำส่งได้ที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18
  • สาขาพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน กปน. ที่ร่วมบริจาคเงินให้นำส่งส่วนกลางหน่วยงาน สำหรับสิ่งของให้นำส่งที่ชมรมชาวปักษ์ใต้ กปน.

          โดยสามารถบริจาคได้ถึง วันพุธที่ 11 มกราคม นี้ ทั้งนี้ ในเบื้องต้นชมรมชาวปักษ์ใต้ กปน. เป็นผู้แทน กปน. มอบน้ำดื่มบรรจุขวดปาป้า จำนวน 12,000 ขวด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้ว

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125