ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางพื้นรามคำแหง บางพื้นที่ วันที่ 28 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 29 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง บำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 30 เมษายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
ผู้ว่าการ กปน. ร่วมงานแถลงข่าว "ผลการทดสอบความปลอดภัยจากการใช้น้ำประปาหุงข้าว" โดยสถาบันอาหาร ยืนยันน้ำประปาหุงข้าวได้ ปลอดภัย ไร้สารก่อมะเร็ง

วันที่ 21 ธ.ค. 2559

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ สถาบันอาหาร ซอยอรุณอมรินทร์ 36 นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) คณะผู้บริหารและทีมนักวิทยาศาสตร์ กปน. พร้อมด้วย นางสุรัตนา บุญเพียรผล ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมงานแถลงข่าว "ผลการทดสอบความปลอดภัยจากการใช้น้ำประปาหุงข้าว" โดย นายยงวุฒิ เสาพฤกษ์ ผู้อํานวยการสถาบันอาหาร เพื่อชี้แจงประเด็นข้อกังวลของผู้บริโภค ที่มักจะพบการแชร์ข้อมูลทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ว่าการนํานํ้าประปามาหุงข้าวนั้นก่อให้เกิดสารไตรฮาโลมีเทนซึ่งเป็นสารชนิดหนึ่งที่ก่อมะเร็ง ซึ่งสถาบันอาหารได้ออกแบบการทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการตรวจวิเคราะห์สารไตรฮาโลมีเทนโดยยึดเกณฑ์มาตรฐานนํ้าดื่มของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่กําหนดให้นํ้าดื่มมีปริมาณสารไตรฮาโลมีเทนรวมได้ไม่เกิน 80 ไมโครกรัมต่อลิตร และประเทศญี่ปุน กําหนดให้มีได้ไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลิตร ผลทดลองในขั้นตอนการหุงข้าวพบว่า ในนํ้าประปา ในนํ้าซาวข้าว ในนํ้าหุงข้าว ในข้าวสาร และในข้าวหุงสุก ทุกตัวอย่างที่นำมาทดลองมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานฯ โดยเฉพาะในข้าวหุงสุกพบเพียงประมาณ 1.0 - 1.7 ไมโครกรัมต่อลิตรเท่านั้น

ดังนั้น การใช้นํ้าประปาหุงข้าวไม่ทําให้มีปริมาณของสารไตรฮาโลมีเทนรวมเพิ่มสูงขึ้น ผู้บริโภคสบายใจได้ว่าสามารถนํานํ้าประปามาหุงข้าวได้ มีความปลอดภัยต่อการบริโภค ไม่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจากสารไตรฮาโลมีเทนอย่างแน่นอน จึงขอให้ประชาชนรับทราบข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจในประเด็นนี้ภายใต้ข้อมูลที่ได้รับการพิสูจน์อย่างถูกต้องแล้วโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125