ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
21 ธ.ค. นี้ สถาบันอาหารจัดแถลงข่าวผลการทดสอบความปลอดภัยจากการใช้น้ำประปาหุงข้าว

วันที่ 16 ธ.ค. 2559
 

         ... ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ชั้น 2 สถาบันอาหาร ถนนอรุณอมรินทร์ 36 นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จะร่วมแถลงข่าว "ผลการทดสอบความปลอดภัยจากการใช้น้ำประปาหุงข้าว” เพื่อชี้แจงผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ว่า การใช้น้ำประปาจากก๊อกน้ำมาหุงข้าวนั้น จะทำให้เกิดสารไตรฮาโลมีเทนเพิ่มขึ้นจากการทำปฏิกิริยาระหว่างคลอรีนในน้ำประปากับสารอินทรีย์ในข้าวหรือไม่ และหากบริโภค จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งหรือไม่ เป็นต้น ....

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125