ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. เปิดศูนย์บริการ "สุขสวัสดิ์สมาร์ท"

วันที่ 14 พ.ย. 2559

          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ที่ทำการอำเภอพระประแดง นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รวก.(กต) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการลูกค้าสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ (โครงการสุขสวัสดิ์สมาร์ท) โดยได้รับเกียรติจาก นายวรณัฏฐ์ หนูรอด นายอำเภอพระประแดง ร่วมงาน ทั้งนี้ "สุขสวัสดิ์สมาร์ท" ณ ที่ทำการอำเภอพระประแดง เปิดให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา และรับคำขอบริการอื่นๆ แบบเบ็ดเสร็จ ในวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 9.00-14.00 น และในอนาคตอันใกล้จะขยายเวลาให้บริการตามวันและเวลาราชการต่อไป เพื่อเป็นการพัฒนางานบริการเชิงรุก เพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้น้ำในการเข้าถึงบริการต่างๆ นอกเหนือจากสำนักงานประปาสาขา

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125