ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. จัดพิธีสงฆ์ ครบรอบ 102 ปีการประปาไทย พร้อมแนะนำโครงการก่อสร้าง MWAIT Learning Center

วันที่ 14 พ.ย. 2559

           เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.45 น. ณ ที่ทำการประปาเชียงราก ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 102 ปี การประปาไทย และแนะนำพื้นที่โครงการก่อสร้างสถาบันพัฒนาวิชาการประปา (MWAIT Learning Center) โดยมี คณะกรรมการ กปน. ผู้ว่าการ ผู้บริหาร และพนักงาน กปน. คณะครูและนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เชียงรากกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรม
           พร้อมกันนี้ ได้มอบรางวัลประกวดภาพวาดระบายสี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ในหัวข้อ "พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ" โดยมีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 81 ชิ้น รวมเงินรางวัล 54,000 บาท พร้อมร่วมสนับสนุนชาวนาไทย โดยการมอบข้าวสารแก่ผู้เข้าร่วมงาน รวมจำนวน 1,000 กิโลกรัม
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125