ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
นักศึกษา มจธ. ดูงาน กปน.

วันที่ 4 พ.ย. 2559

      การประปานครหลวง (กปน.) ต้อนรับนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จำนวน 99 คน ในโอกาสเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125