ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. มอบน้ำให้ประชาชนที่หัวลำโพง

วันที่ 3 พ.ย. 2559

         การประปานครหลวง (กปน.) มอบน้ำดื่มบรรจุขวด "ปาป้า" จำนวน 2,400 ขวด แก่สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรการบริหารการจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนที่เดินทางจากต่างจังหวัด และใช้บริการระบบขนส่งมวลชน บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง เพื่อมาถวายสักการะและกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในพระบรมมหาราชวัง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125