ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. ร่วม ทช. วางท่อประปาพร้อมงานขยายถนนเพิ่มปริมาณและแรงดันน้ำประปาบริการชุนชนถนนหลวงแพ่ง

วันที่ 11 พ.ย. 2559
 
          นายปริญญา ยมะสมิต รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ได้ดำเนินนโยบายขยายพื้นที่ให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือโครงการก่อสร้างวางท่อประปาร่วมกับ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ซึ่งมีโครงการขยายถนนหลวงแพ่งช่วงตั้งแต่คลองกาหลง (ใกล้กับคลองระบายน้ำพระองค์เจ้าไชยยานุชิต) ไปจนถึงสุดเขต กปน. (เขตติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา) โดยในส่วนของ กปน. จะดำเนินการวางท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร ในบริเวณเกาะกลางถนนและวางท่อจ่ายน้ำขนานไปกับสองข้างทางถนนที่ก่อสร้างใหม่ รวมระยะทางการวางท่อประมาณ 12 กิโลเมตร ซึ่งเดิมในถนนดังกล่าวมีท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 4 กิโลเมตรเท่านั้น
           นายปริญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการก่อสร้างสัญญาดังกล่าว กปน. ใช้งบประมาณกว่า 282 ล้านบาท ซึ่งได้ประชุมหารือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมงานก่อสร้างดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด โครงการนี้นับว่าเป็นโอกาสดีที่หน่วยงานภาครัฐจะได้ร่วมมือกันดำเนินงานเพื่อให้บริการประชาชน ส่งผลให้นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) และประชาชน ที่อาศัยในบริเวณดังกล่าว ได้รับบริการที่มีเสถียรภาพทั้งด้านปริมาณและแรงดันน้ำที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถสนับสนุนน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อให้บริการประชาชนในจังหวัดใกล้เคียงในช่วงภัยแล้งได้อีกด้วย โดยโครงการดังกล่าวมีกำหนดการก่อสร้างตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125