ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
ประธานบอร์ดเยี่ยมชมบูธขายข้าวและอุดหนุนชาวนาไทย

วันที่ 10 พ.ย. 2559

           เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. และนายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผวก. ได้เยี่ยมชมบูธขายข้าว ซึ่ง กปน. เปิดพื้นที่ให้ชาวนาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โดยกลุ่ม "ออฟฟิศชาวนา” นำข้าวสารหอมมะลิใหม่ (เพิ่งเก็บเกี่ยว) และข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่อนุรักษ์ไว้มาขาย เพื่อช่วยเหลือชาวนาจากวิกฤติราคาข้าวตกต่ำ ทั้งนี้ ประธานกรรมการ กปน. ผวก. และพนักงาน ได้ช่วยอุดหนุนข้าวสารจากชาวนาไทยอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125