ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. ร่วมงานประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67

วันที่ 7 พ.ย. 2559

กปน. ร่วมงานประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วย นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. ผู้บริหาร และพนักงาน กปน. ร่วมงานประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 และ การประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2559 ภายใต้แนวคิดหลัก คือ การบริหารจัดการน้ำภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก: บทบาทการชลประทานต่อความยั่งยืนด้านอาหาร (Water Management in a Changing World: Role of Irrigation for Sustainable Food Production)โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ 1,200 คน จากกว่า 45 ประเทศทั่วโลกนอกจากนี้ กปน. ได้ร่วมจัดนิทรรศการ "นวัตกรรม กปน. หุ่นยนต์สำรวจท่อไกรทอง” และ "โครงการ กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำ” เพื่อเป็นการเผยแพร่แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับงานพัฒนาแหล่งน้ำและ งานชลประทาน ตลอดจนร่วมผลักดันให้ประเทศต่างๆ เห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติอย่างยั่งยืน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125