ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. ปรับจุดอำนวยความสะดวกประชาชนบริเวณท้องสนามหลวง

วันที่ 4 พ.ย. 2559

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า เพื่อให้การอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เป็นไปอย่างเรียบร้อย ตามรูปแบบการจัดระเบียบใหม่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป กปน. ได้จัดน้ำดื่ม อาหาร และสิ่งของต่าง ๆ เพื่อให้ บริการแก่ประชาชนตามบริเวณต่าง ๆ ดังนี้

  • บริการรถน้ำดื่มเย็นจำนวน 2 คัน บริเวณใกล้วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) และตรงข้ามศาลฎีกา

  • บริการอาหารและน้ำดื่มบรรจุถ้วย ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 11.00-14.00 น. บริเวณเต็นท์อำนวยการ ตรงข้ามประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน เป็นต้นไป จะแจกพัดสปริง เพื่อช่วยคลายร้อนให้ประชาชนที่มาร่วมงานด้วย

    นายธนศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่นักวิทยาศาสตร์ กปน. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำจากก๊อกน้ำที่ กปน. ติดตั้งให้บริการประชาชนบริเวณรอบท้องสนามหลวง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ผลทดสอบพบว่า น้ำประปามีความใส ไม่พบเชื้ออี.โคไล และมีคุณภาพตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลกทุกจุดที่ทำการเก็บตรวจสอบ ประชาชนจึงมั่นใจได้ว่าน้ำประปามีความสะอาด และสามารถใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ กปน. ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้ที่สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี เพื่อสำรองในการเติมน้ำให้กับเต็นท์บริการประชาชนต่าง ๆ โดยรอบพระบรมมหาราชวัง ในกรณีที่น้ำไม่เพียงพอ

    ทั้งนี้ กปน. ขอความร่วมมือประชาชนรับอาหารและน้ำดื่มในปริมาณที่พอเพียง เพื่อร่วมแบ่งปันให้ผู้อื่น และยังเป็นการประหยัดทรัพยากร ตลอดจนลดปริมาณขยะในบริเวณท้องสนามหลวง โดยหากมีขวดน้ำที่ดื่มหมดแล้ว สามารถนำไปเติมน้ำได้ที่รถน้ำดื่มเย็นที่ กปน. ได้จัดไว้บริการตามจุดดังกล่าว

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125