ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
เริ่มแล้ว กปน. บริการติดตั้งประปาใหม่ผ่านระบบ Biz Portal

วันที่ 2 พ.ย. 2559

เริ่มแล้ว กปน. บริการติดตั้งประปาใหม่ผ่านระบบ Biz Portal

ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป กรอกแบบฟอร์มยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ ขอติดตั้งประปาใหม่
 ได้ทุกที่ ทุกเวลา ยกระดับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในช่องทางเดียว

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมกับสำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก...) และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) เพิ่มช่องทางการให้บริการเพิ่มเติมผ่านระบบ Biz Portal ซึ่งเป็นระบบบูรณาการศูนย์กลางบริการภาครัฐ เพื่อภาคธุรกิจ โดย กปน. เป็นหน่วยงานแรก ๆ ที่ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปรับปรุงการบริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป สามารถดำเนินการขอติดตั้งประปาใหม่ โดยกรอกแบบฟอร์มและยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องไปติดต่อที่หน่วยงานด้วยตนเอง ผ่านระบบ Biz Portal ด้ในขั้นตอนเดียวกัน และพัฒนาระบบให้เต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ให้สามารถขอเริ่มต้นธุรกิจ และขอใช้น้ำประปาได้เบ็ดเสร็จในช่องทางเดียว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักลงทุนให้ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุน

นายธนศักดิ์ กล่าวอีกว่า การให้บริการของภาครัฐผ่านระบบ Biz Portal นี้ ส่งผลให้รายงาน Doing Business 2017 โดยกลุ่มธนาคารโลก ซึ่งเป็นรายงานการจัดอันดับของประเทศไทยและวัดผลจากประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการมีอันดับที่ดีขึ้น โดยอยู่ในลำดับที่ 46 ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา 3 อันดับ ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงอยู่ใน 50 ประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจจาก 190 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับสู่การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในช่องทางเดียว และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ระดับสากล

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125