ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. จัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

วันที่ 21 ต.ค. 2559

           นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) คณะกรรมการ กปน. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาการประปานครหลวง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน. ชมรมผู้สูงอายุ กปน. สหกรณ์ออมทรัพย์ กปน. โรงพยาบาลนนทเวช โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ สำนักงานเขตหลักสี่ โรงเรียนราชวินิตบางเขน โรงเรียนฤกษบุตร์ ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการประปา เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต 23 ตุลาคม "วันปิยมหาราช" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ กปน. สืบไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125