ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. จัด “แค้มป์รักษ์น้ำ” สมุทรสาคร

วันที่ 11 ส.ค. 2559

        นางกาญจนา ตวงชัยธนากร ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 9 เปิดกิจกรรม "แค้มป์รักษ์น้ำ” ณ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ร่วมกับชุมชนลุ่มน้ำแม่กลอง ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน พร้อมมอบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และ เงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้ 4 โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125