ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. มอบระบบประปาแก่โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข จ.นครราชสีมา

วันที่ 9 ส.ค. 2559

          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมกับมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ และชาวชุมชนบ้านใหม่ศรีสุข ตามนโยบายความร่วมมือแบบประชารัฐ ส่งมอบระบบประปาแก่โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข จ.นครราชสีมา ใน "โครงการน้ำดื่มสะอาด" ประกอบด้วย ถังน้ำ เครื่องสูบน้ำ เครื่องกรองน้ำ ฆ่าเชื้อโรคด้วย UV และตู้น้ำดื่ม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน ครู และชาวชุมชน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125