ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน.ปันน้ำใจเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 11 ส.ค. 2559

      การประปานครหลวง (กปน.) จัดโครงการ "กปน. ปันน้ำใจเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมกันตั้งปณิธานทำความดี และมอบเงินเป็นค่ารางวัลตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีรายได้น้อยที่มีความเสียสละ มุ่งมั่นปฏิบัติงานอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน พร้อมปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125