ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
หมดปัญหาลืมชำระค่าน้ำ ด้วยบริการรับฝากเงินค่าน้ำประปาล่วงหน้าของ กปน.

วันที่ 9 ส.ค. 2559

         ในปัจจุบันการชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการโทรศัพท์ มีความสะดวกสบายมากขึ้น ด้วยช่องทางการชำระเงินที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะหนุ่มสาวทันสมัยชอบใช้ไอทีสามารถชำระตรงไปยังผู้ให้บริการผ่านระบบออนไลน์ของแต่ละหน่วยงาน หรือสามารถชำระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารที่ผู้ประกอบการมีบัญชีอยู่ก็ได้
         สำหรับ กปน. ก็เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการหักบัญชีธนาคาร ชำระที่สำนักงานประปาสาขา ล่าสุดเปิดบริการจ่ายค่าน้ำที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ เซ็นทรัลเวสต์เกตบางใหญ่ ไม่เสียค่าบริการ เปิดบริการ 10.30-17.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดหรือที่ตัวแทนรับชำระเงินค่าน้ำประปา ชำระเงินผ่านทางโทรศัพท์ ผ่านบัตรเครดิต การไฟฟ้านครหลวง บริษัทไปรษณีย์ไทย TOT เคาน์เตอร์ธนาคาร เทสโก้โลตัส ตามร้านสะดวกซื้อ หรือจะชำระจากโต๊ะทำงานที่บ้านทางอินเตอร์เน็ตก็ได้ นอกจากนี้ กปน. ยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับคนสูงวัยใช้ไอทีไม่เก่งแต่มีเงินสด นั่นคือ การให้บริการรับฝากเงินค่าน้ำประปาล่วงหน้า เพื่อนำไปหักค่าน้ำเป็นรายเดือน ซึ่งบริการดังกล่าวจะรองรับผู้ใช้น้ำที่มีเวลาน้อย หรือซื้อบ้านไว้แต่ไม่มีคนอยู่ ป้องกันการลืมชำระจนถูกตัดน้ำได้ การใช้บริการก็ไม่ยุ่งยาก เพียงแจ้งความจำนงที่สำนักงานประปาด้วยตนเองหรือให้ตัวแทนมาก็ได้ และ อย่าลืมนำใบเสร็จค่าน้ำ หรือใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาเดือนล่าสุดมาด้วย พร้อมทั้งจำนวนเงินที่ต้องการฝากตามความประสงค์ของผู้ใช้น้ำ เมื่อยื่นเอกสารแล้ว ผู้ใช้น้ำจะได้รับสำเนาใบคำร้องและใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานการฝากเงิน หลังจากหักหนี้ค่าน้ำไปเท่าใดเหลือเท่าใด กปน. จะแจ้งให้ผู้ใช้น้ำทราบทางไปรษณีย์ พร้อมแนบใบเสร็จค่าน้ำประปางวดที่หักนั้นส่งมาให้ด้วย นอกจากนี้ หากต้องการยกเลิกการฝากเงิน และจะขอคืนเงินที่ฝากไว้ ก็สามารถทำได้ เพียงแค่ผู้ใช้น้ำ (หมายถึงผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมาย เนื่องจากเป็นเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ) ทำคำร้องขอคืนเงินฝากส่วนที่เหลือ กปน. ก็พร้อมคืนเงินให้ทันที สนใจใช้บริการติดต่อได้ที่สำนักงานประปา การประปานครหลวงทั้ง 18 สาขา หรือสอบถามได้ที่ โทร. 1125
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125