ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
ชวนจ่ายค่าน้ำที่ศูนย์บริการภาครัฐเซ็นทรัลเวสต์เกตบางใหญ่ ไม่เสียค่าบริการ เปิดบริการ 10.30-17.30 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดค่าน้ำเกินกำหนด ไม่มีใบแจ้งค่าน้ำก็จ่ายได้

วันที่ 29 ก.ค. 2559

นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กปน. ได้เปิดให้บริการประชาชนที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี บริเวณชั้น 1 โซนแฟชั่น พลัส (ใกล้กับ TOP Supermarket)ในการบริการประชาชนให้คำปรึกษา รับคำร้องเกี่ยวกับประปา ทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 10.30 – 18.30 น. และรับชำระเงินค่าน้ำประปา รับชำระทั้งค่าน้ำล่วงหน้าและเกินกำหนด แม้ไม่มีใบแจ้งค่าน้ำ ก็สามารถชำระได้ เพียงแจ้ง ชื่อนามสกุลผู้ใช้น้ำที่ระบุไว้ในใบแจ้งค่าน้ำ จนถึงเวลา 17.30 น. เป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางและเวลาการให้บริการประชาชนมากขึ้น ซึ่งหากไปชำระเงินที่สำนักงานประปาสาขา จะชำระเงินได้ภายในเวลา 15.30 น. เท่านั้น

จากการเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน เม.ย. ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี มีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นถึง 8,970 ราย เป็นอันดับ 2 ของผู้มาใช้บริการ รองจากไปรษณีย์ไทย โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมใน จ.นนทบุรี 12 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน บริษัท TOT จำกัด (มหาชน) ตำรวจภูธร ศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานขนส่ง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานโยธาธิการ ที่ร่วมให้บริการ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125