ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
จิตอาสา กปน. ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูต้นน้ำแม่ปิง

วันที่ 26 ก.ค. 2559

        นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นำทีมคณะผู้บริหารและจิตอาสา กปน. กว่า 130 คน ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่า ฟื้นฟูต้นน้ำแม่ปิง จำนวน 15,000 ต้น บริเวณอุทยานแห่งชาติผาแดง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ตามโครงการ "กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีที่ 5" โดยความร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคประชาชน เพื่อเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ อันนำไปสู่ความสัมพันธ์ของคนกับป่าอย่างยั่งยืน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125