ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
ผู้ใช้น้ำรายใหญ่เยี่ยมชมการทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำ กปน.

วันที่ 22 ก.ค. 2559

         ที่โรงงานมาตรวัดน้ำ ถ.เทศบาลรังสรรเหนือ ประชาชื่น การประปานครหลวง (กปน.) ต้อนรับผู้ใช้น้ำรายใหญ่เยี่ยมชมการทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำ เพื่อให้ผู้ใช้น้ำมั่นใจในบริการที่โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่ใช้น้ำในปริมาณมาก อาทิ การบินไทย กสิกรไทย การประปาส่วนภูมิภาค บมจ.ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นต้น สนใจเข้าเยี่ยมชมด้วยความพึงพอใจ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125