ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. ร่วมงานปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

วันที่ 17 ก.ค. 2559

         เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ป่าชายเลนโรงเรียนบ้านปากประ ริมทะเลสาบสงขลาฝั่งจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง นายชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน. ร่วมงานปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ในการนี้ พลตรี เบ็ญจพล ยุกตะทัต รองผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ จากภาครัฐและประชาชนเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ กปน. ได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการฯ ดังกล่าว
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125