ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
IT กปน. รับ ISO/IEC 27001:2013

วันที่ 15 ก.ค. 2559

       นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) (กลาง) รับมอบใบรับรองมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ของ กปน. จาก นายประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐาน บริษัท Bureau Veritas Certification (ประเทศไทย) จำกัด
(ที่ 2 จากซ้าย) เพื่อมั่นใจได้ว่าข้อมูลสารสนเทศของผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ของ กปน. จะมีความมั่นคง ปลอดภัย ปราศจากการรั่วไหล ด้วยมาตรฐานระดับสากล โดยมี อาจารย์ปริญญา หอมเอนก ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศฯ ของ กปน. ให้เกียรติร่วมงาน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125