ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ จัด “โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2559”

วันที่ 13 ก.ค. 2559

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 12-25 ปี โรงเรียนหรือชุมชนละ 6 คน ร่วมประกวด "โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2559” ด้วยการจัดทำและดำเนินโครงการด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ภายในโรงเรียนหรือชุมชนของตน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำ ตลอดจนร่วมกิจกรรมเข้าค่าย เพื่อศึกษาดูงานและพัฒนาความรู้ในเรื่องดังกล่าว โดยกลุ่มเยาวชนที่ชนะเลิศ จะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ http://www.utokapat.org/JuniorWaterChallenge2559.html หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0 2282 3320 หรือ 0 2642 7034 ต่อ 609

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125