ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. ย้ำ !! ปิดวาล์วน้ำก่อนออกจากบ้าน พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชน ช่วงวันหยุดยาว 16 – 20 ก.ค. นี้ เปิดบริการปกติ พฤหัสที่ 21 นี้

วันที่ 13 ก.ค. 2559

นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า เนื่องในช่วงวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา มีวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกัน รวม 5 วัน กปน. จะปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2559 โดยระหว่างวันหยุดยาวนี้ จะไม่มีการระงับการใช้น้ำชั่วคราวหรือตัดน้ำแต่อย่างใด และกรณีผู้ใช้น้ำที่ถูกผูกลวดหรือถอดมาตรวัดน้ำ เพราะค้างชำระค่าน้ำ หากชำระก่อนวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 กปน. จะทำการปลดลวดหรือนำมาตรวัดน้ำไปติดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนวันหยุดยาว ทั้งนี้ กปน. จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559  ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป หากผู้ใช้น้ำประสงค์จะชำระค่าน้ำประปาในช่วงวันหยุดต่อเนื่องนี้ นอกจากชำระได้ที่เคาน์เตอร์ตัวแทนทั่วไปแล้ว ยังเปิดรับชำระที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี บริเวณชั้น 1 โซนแฟชั่น พลัส (ใกล้กับ TOP Supermarket) ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.30 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

นางจุฑารัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน ก่อนออกจากบ้าน อย่าลืมปิดน้ำ ปิดไฟในบ้านให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการรั่วไหลที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นสาเหตุให้ค่าน้ำค่าไฟสูงผิดปกติได้ หากมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125