ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
หักค่าน้ำผ่านบัตรเครดิต...ช่องทางดี ๆ สำหรับคนชอบลืม (จ่าย)

วันที่ 8 ก.ค. 2559

        นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการให้บริการรับชำระเงินค่าน้ำประปามีหลากหลายช่องทางให้ผู้ใช้น้ำเลือกใช้ จากสถิติ พบว่า การชำระผ่านเคาน์เตอร์ตัวแทนยังได้รับความนิยมมากที่สุด รองลงมาคือการชำระผ่านบัญชีธนาคาร นอกจากนี้ยังสามารถชำระผ่านระบบโทรศัพท์ หรือ ชำระโดยทำการตัดบัญชีเงินฝากผ่านเว็บไซต์ กปน. (e-Service) ได้เช่นกัน
        แต่มีอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น คือ การชำระค่าน้ำผ่านบัตรเครดิต ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้บริการประมาณ 7.6 แสนราย หรือคิดเป็น 33% โดยผู้ใช้น้ำไม่ต้องกังวลกับการลืมจ่ายค่าน้ำ ที่สำคัญไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อใบแจ้งค่าน้ำฉบับละ 5-10 บาท และยังสามารถสะสมแต้ม พร้อมทั้งยืดเวลาการชำระค่าน้ำออกไปได้อีกด้วย โดยมีวิธีการสมัครง่าย ๆ เพียงแค่ผู้ใช้น้ำโทรแจ้ง Call Center ด้านหลังบัตรเครดิตที่ท่านต้องการ พร้อมเตรียมใบเสร็จค่าน้ำเพื่อแจ้งเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำและรายละเอียดอื่น ๆ หลังจากที่บริษัทบัตรเครดิตของผู้ใช้น้ำดำเนินการประสานงานกับ กปน. แล้วเสร็จ ระบบจะเริ่มหักชำระค่าน้ำประปาผ่านบัตรเครดิตในรอบการอ่านน้ำถัดไป ซึ่งจะระบุไว้ในใบค่าน้ำให้ทราบล่วงหน้าว่ามีการชำระผ่านบัตรเครดิตแล้ว พร้อมใบเสร็จค่าน้ำของเดือนที่หักบัญชีแล้ว นอกจากนี้ ผู้ใช้น้ำยังสามารถเช็คค่าน้ำผ่านแอพพลิเคชั่น MWA on Mobile ได้เช่นกัน
        สนใจติดต่อขอรับบริการได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กสิกรไทย กรุงศรีอยุธยา ซิตี้แบงก์ ยูโอบี เทสโก้วีซ่า และ เซ็นทรัลเจนเนอรัลการ์ด เป็นต้น หรือสอบถามได้ที่ CALL CENTER ศูนย์บริการประชาชน โทร.1125 ตลอด 24 ชม.
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125