ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
ผู้ว่าการ กปน. รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2559”

วันที่ 8 ก.ค. 2559

          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) รับรางวัล "นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2559” Executive of the year 2016 สาขานวัตกรรมการประปาเพื่อประชาชน จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดี ถวายในหลวง มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ซึ่งเป็นรางวัลส่งเสริมบุคคลที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารงานได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125