ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
การประปานครหลวง ทุ่ม 5 ล้าน ติดตั้งแท่นน้ำดื่มในลานกีฬาของ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นของขวัญแก่คนกรุงเทพฯ

วันที่ 26 พ.ย. 2553
 
          นางฉวีวรรณ วินิจเขตคำณวนผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง ( กปน. ) ได้เปิดเผยว่า ตามที่ กปน. ได้รณรงค์โครงการน้ำประปาดื่มได้ มาตั้งแต่ปี 2542 เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาที่ส่งถึงบ้านว่าสะอาดปลอดภัย ได้มาตรฐานน้ำดื่ม ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค จึงไม่ควรต้องเสียเงินซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดหรือเครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้สิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้ กปน. ยังได้ให้บริการติดตั้งแท่นน้ำดื่มสาธารณะให้กับประชาชนทั่วไป ที่สัญจรไปมาบนถนนได้มีน้ำประปาดื่มฟรี ไปแล้วกว่า 400 จุด ตามสถานที่ราชการต่างๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สวนธารณะ จุดบริการแท็กซี่และคิวมอเตอร์ไซค์ ฯลฯ และมีโครงการที่จะติดตั้งเพิ่มอีก 400 จุดในปี 2554 ในเขต กทม. สมุทรปราการและนนทบุรี เนื่องจากแท่นน้ำประปาดื่มได้ ที่นอกจากจะเป็นบริการเพื่อสังคมแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทย ที่มีระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน มีน้ำประปาที่สะอาดสามารถดื่มได้จากก๊อกโดยตรงอีกด้วย
        ขณะนี้ กรุงเทพมหานคร(กทม.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนใน กทม. และมีความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ได้ขอความร่วมมือ กปน. ติดตั้งแท่นน้ำดื่มสาธารณะ ให้กับลานกีฬาทุกแห่งของ กทม. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เพื่อยกระดับลานกีฬาของ กทม. ให้เป็นลานกีฬาเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ที่ผู้เข้ามาใช้บริการมีน้ำดื่มฟรี ไม่ต้องเสียเงินซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อช่วยลดขยะขวดพลาสติกที่ทั่วโลกกำลังรณรงค์กันอยู่ในขณะนี้
        โดยจะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU)ระหว่าง ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการ กปน. ในวันที่ 30 พฤศจิกายนี้ เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ กปน. ในการติดตั้งแท่นน้ำประปาดื่มได้ จำนวน 123 จุด งบประมาณ กว่า 5 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อมอบให้เป็นของขวัญแก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่รักการออกกำลังกาย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125