ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. ร่วมต้านคอร์รัปชั่น ส่งเสริมจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ด้วยข้อตกลงคุณธรรม

วันที่ 4 ก.ค. 2559

         นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดการบรรยาย "การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส ด้วยข้อตกลงคุณธรรม” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวรัตนาวลี โรจนารุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ กรมบัญชีกลาง และนายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) บรรยายให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตามโครงการประปาสีขาว โดยมีคู่ค้า 70 หน่วยงาน และพนักงาน กปน. กว่า 300 คน ร่วมรับฟัง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125