ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. วางระบบน้ำดื่มน้ำใช้ ให้โรงเรียนและชุมชนลุ่มน้ำแม่กลอง มุ่งให้ทุกคนเข้าถึงน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย

วันที่ 27 มิ.ย. 2559

กปน. ขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี นำร่องวางระบบน้ำดื่มน้ำใช้
คืนความสุขให้คนต้นน้ำ ปีนี้ดำเนินการแล้ว 3 โรงเรียน ใน จ.กาญจนบุรี และปีหน้าจะขยายผลต่อเนื่อง

      นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปน. ดำเนินกิจกรรมเพื่อคืนความสุขสู่สังคม หรือ CSR อย่างต่อเนื่องหลากหลายโครงการทั้งในและนอกพื้นที่บริการ สำหรับในปีงบประมาณ 2559 นี้ คณะกรรมการ กปน. ได้มอบนโยบายให้ กปน. ดำเนินการต่อเนื่อง โดยเน้นการสนับสนุนในสิ่งที่ กปน. มีความเชี่ยวชาญ นั่นคือ การวางและปรับปรุงระบบประปาให้พื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ ประกอบกับลุ่มน้ำ แม่กลอง ถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญของ กปน.ที่มาผลิตเป็นน้ำประปา นอกเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยา จึงมอบความสุขด้านการใช้น้ำโดยการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้คนในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากระบบท่อประปาแทนคำขอบคุณจากชาวกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ

      ด้าน นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. เผยว่า ในปีงบประมาณ 2559 นี้ กปน. ได้ปรับปรุงระบบประปาให้โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีไปแล้ว 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว อ.ทองผาภูมิ และอีกแห่งในอำเภอสังขละบุรี คือ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ซึ่งทั้งหมดประสบปัญหาไม่มีน้ำใช้ใน โรงเรียน บางแห่งใช้น้ำประปาภูเขา บางฤดูกาลน้ำไม่เพียงพอ บ้างก็ไม่สะอาด ไม่สามารถนำมาบริโภคได้ เป็นปัญหาใหญ่ของครูและนักเรียน กปน. จึงได้ร่วมสนับสนุน และปรับปรุงตามสภาพการใช้น้ำที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ตามคำแนะนำของประธานบอร์ด กปน. ที่ว่าพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมีน้ำฝนค่อนข้างมาก และมีความสะอาด ระบบจัดเก็บน้ำฝนที่ถูกสุขลักษณะจะสามารถสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชนได้ ซึ่งที่ผ่านมาได้นำพนักงาน จิตอาสาของ กปน. เข้าดำเนินการ วางท่อ สร้างถังเก็บน้ำ เป็นต้น และยังจะดำเนินโครงการปรับปรุงระบบประปาให้โรงเรียนในลุ่มน้ำแม่กลองต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้ทุกคน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125