หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลดูแลระบบน้ำประปาโรงเรียน ใน จ.กาญจนบุรี

วันที่ 21 มิ.ย. 2559

         นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) (ที่ 3 จากขวา) มอบเงินสนับสนุน จำนวน 200,000 บาท แก่ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา อ. สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เพื่อจัดซื้อถังเก็บน้ำ และปรับปรุงระบบน้ำประปาในโรงเรียน โดย ดร.อรัญญา  เฟื่องสวัสดิ์ (ที่ 4 จากขวา) รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมมอบบ่อบาดาลให้กับทางโรงเรียนด้วย  ทั้งนี้ กปน. มีโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาให้โรงเรียนอื่นๆด้วย เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีสุขอนามัยที่ดี มีน้ำประปาสะอาดใช้ดื่มกิน


       
   Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
   Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125